Quận đoàn Cẩm Lệ phối hợp cùng đơn vị Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ đoàn chủ chốt năm 2018

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ Đoàn, Hội thực hiện tốt các hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên tại cơ sở. Trong 02 ngày 9 và 10/6/2018 Quận đoàn Cẩm Lệ phối hợp với Quận đoàn Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ đoàn chủ chốt năm 2018 với sự tham gia của hơn 250 cán bộ đoàn của 02 đơn vị.

Đ/c Nguyễn Hữu Long – Phó giám đốc Phân viện miền Nam, Học viện TTN Việt Nam tập huấn cho cán bộ đoàn chủ chốt cho 2 đơn vị

Với các nội dung tập huấn tại Hội nghị như: Công tác tổ chức, công tác văn phòng, công tác Đoàn vụ và phương thức tổ chức hoạt động của Đoàn được báo cáo viên Hoàng Văn Hoà –  Phó trưởng phòng tổ chức hành chính Học viện TTN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Long – Phó giám đốc Phân viện miền Nam, Học viện TTN Việt Nam đã bồi dưỡng những kiến thức bổ ích về công tác thanh thiếu nhi cho cán bộ đoàn tại 02 đơn vị quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn.

Đ/c Hoàng Trân Châu – Bí thư Quận đoàn Ngũ Hành Sơn và Đ/c Nguyễn Thị Vinh – Quyền Bí thư Quận đoàn tặng hoa cảm ơn báo cáo viên Hoàng Văn Hoà –  Phó trưởng phòng tổ chức hành chính Học viện TTN Việt Nam

Đây là một hoạt động rất thiết thực và bổ ích dành cho cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tin, bài: Quận đoàn Cẩm Lệ

 

 

 

Bài viết liên quan