Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN-BTC, ngày 24/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023-2027, Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/TĐTN-TCKT ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2023 – 2027, Ban Thường vụ các quận huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở đăng ký thực hiện các tiêu chí “3 chủ động”. Trong thời gian qua, các đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào đoàn, cũng như công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên. Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 mặt: Chủ động thực hiện công tác quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức liên quan.

Để Chủ động thực hiện công tác quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị, các cơ sở đoàn đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch giúp đỡ. Việc tập hợp đoàn viên, thanh niên thành nhóm theo sở thích, các đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được duy trì và thực hiện hiệu quả. Các cơ sở Đoàn đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook,…) hay trong quá trình tham gia sinh hoạt chi đoàn. Hầu hết các đoàn cơ sở cấp xã phường trên địa bàn thành phố đều có trang facebook triển khai các hoạt động đoàn trong đó nhiều đơn vị điều hành hoạt động thông tin trên mạng xã hội khá tốt, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo đoàn viên thanh niên. Đồng thời, các đơn vị đã chủ động thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em tại địa phương, đơn vị; tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ;… Tiêu biểu như: Đoàn phường Hòa Cường Bắc, Đoàn xã Hòa Tiến, Đoàn phường Khuê Trung, Đoàn phường Chính Gián, Đoàn xã Hòa Nhơn, Đoàn phường Hòa Hải…

Với tiêu chí chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Đoàn cơ sở  chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Bên cạnh đó, tùy vào tình hình hoạt động, chức năng của từng địa phương, đơn vị, các đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác dựa trên chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Các buổi sinh hoạt đoàn được đổi mới với những nội dung phong phú, hấp dẫn, triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú: tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, xem phóng sự, video, hình ảnh trực quan, tổ chức trò chơi, vệ sinh môi trường, các hoạt thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương nhân các ngày kỷ niệm. Bên cạnh đó, triển khai nhiều hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, được các cơ sở Đoàn thực hiện: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè,  hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, tham gia hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, “Ngày chủ nhật xanh”. Các mô hình hay, hiệu quả như: “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Trụ điện xanh”, “Đổi rác lấy quà”, “cổng trường bình yên”,… được các cơ sở Đoàn triển khai thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia hưởng ứng và đánh giá cao. Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội với nhiều công trình, phần việc thiết thực được các cơ sở Đoàn tích cực hưởng ứng tham gia.

Ngoài ra các đơn vị Đoàn cơ sở cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chi ủy thôn (khu dân cư, tổ dân phố…) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Năm 2023, toàn thành phố có đơn vị được công nhận là có 145/145 (đạt tỉ lệ 100%) Đoàn cơ sở “3 chủ động”, đạt 100%. Qua nhiều năm triển khai thực hiện mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào đoàn tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống, dần đi vào nền nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của đoàn cơ sở. Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó. Đồng thời việc triển khai thực hiện mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” trong thời gian tới cần được quan tâm đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tin, hình: BBT

 

Bài viết liên quan