Cán bộ Đoàn với chủ trương “1+2”

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/TWĐTN-BTC ngày 10/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn về việc đi cơ sở theo chủ trương “1+2” của cán bộ Đoàn; Hướng dẫn số 20-HD/TĐTN-TCKT, ngày 06/4/2023 của BTV Thành Đoàn về việc đi cơ sở theo chủ trương “1+2” của cán bộ Đoàn, giai đoạn 2023 – 2027. Trong năm 2023, có 17 cán bộ chuyên trách cơ quan Thành Đoàn thực hiện đi cơ sở theo chủ trương “1+2” cụ thể như sau: 04 đồng chí Thường trực Thành Đoàn (đồng chí Bí thư và 03 đồng chí Phó Bí thư); Văn phòng Thành Đoàn 02 đồng chí: 01, Chánh Văn phòng, 01 chuyên viên (không áp dụng chủ trương đi cơ sở đối với 04 đồng chí gồm: 02 kế toán, văn thư lưu trữ, thủ quỹ). Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn 01 đồng chí: 01 Phó Trưởng Ban. Ban Tuyên giáo Thành Đoàn 03 đồng chí: 01 Trưởng Ban, 01 Phó Ban, 01 chuyên viên. Ban Thanh Thiếu nhi Trường học Thành Đoàn 04 đồng chí: 01 Phó Trưởng Ban phụ trách, 01 Phó Trưởng Ban, 02 chuyên viên. Ban phong trào có 04 đồng chí: 01 đồng chí Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng ban, 02 chuyên viên. Số lượng cán bộ đi cơ sở trên tổng số cán bộ của thành đoàn thuộc diện phải đi cơ sở tính đến ngày 15/11/2023 là: 17/24 đồng chí. 08 đồng chí không đi cơ sở gồm 02 đồng chí làm các công tác kế toán, văn thư lưu trữ, thủ quỹ không áp dụng chủ trương đi cơ sở, 02 đồng chí công tác trên 20 năm, 01 đồng chí phụ trách mảng quản trị hành chính; 01 đồng chí bị bệnh nặng, 01 đồng chí phụ trách công tác Đảng. Số lượng cán bộ đi cơ sở đạt 60 ngày theo quy định đạt tỉ lệ 100% tính đến ngày 15/11/2023.

Trên cơ sở Kế hoạch đi cơ sở của cán bộ Thành Đoàn năm 2023, Thường trực Thành Đoàn đã triển khai họp quán triệt các nội dung trọng tâm của kế hoạch đến các ban bộ phận và tất cả cán bộ cơ quan Thành Đoàn. Các ban, chuyên môn của Thành Đoàn đã tiến hành họp thống nhất; từng cá nhân xây dựng bảng đăng ký đi cơ sở hàng quý, sau đó tổng hợp thành kế hoạch chung của ban báo cáo, đăng ký với Thường trực Thành Đoàn. Trên cơ sở phê duyệt của Thường trực Thành Đoàn, các ban và từng cá nhân cán bộ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đi cơ sở theo bản đăng ký đầu mỗi quý; thời gian đi cơ sở của mỗi cán bộ Thành Đoàn được tính theo phương pháp cộng dồn đảm bảo đủ từ 60 ngày/năm đi công tác cơ sở. Trong đó có ít nhất 02 đợt đi công tác theo chuyên đề (không thực hiện 02 đợt liên tiếp, mỗi đợt tối thiểu 5 ngày, tối đa 7 ngày) thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” tại cơ sở. Trước khi thực hiện mỗi nội dung đi cơ sở các ban Thành Đoàn đều trao đổi với các Quận, Huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc tạo điều kiện để hỗ trợ cán bộ Thành Đoàn thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Trong quá trình thực hiện chủ trương đi cơ sở, các ban Thành Đoàn sẽ tiến hành báo cáo các nội dung đi cơ sở của cán bộ ban với Thường trực Thành Đoàn trong các cuộc họp giao ban trưởng, phó các ban hàng tuần. Bên cạnh đó, nội dung đi công tác cơ sở được báo cáo thường xuyên trong cuộc họp cơ quan hàng tháng. Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Thành đoàn giám sát việc thực hiện chủ trương “1+2” đối với cán bộ cơ quan Thành đoàn. Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát của Ủy ban kiểm tra Thành đoàn và báo cáo kết quả đi công tác cơ sở của cán bộ, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với từng cá nhân cán bộ.

* Nội dung đi cơ sở

Các nội dung đi cơ sở theo chuyên đề năm 2023 tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau: Làm việc với các đoàn trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố nắm bắt tình hình thanh niên, kịp thời định hướng, ngăn chặn việc thanh niên, sinh viên bị kẻ xấu lợi dụng, kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng; tổ chức tập huấn Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên; khảo sát chuẩn bị triển khai các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận 2023 tại các xã của huyện Đoàn Hòa Vang; phân công cán bộ Thành Đoàn đứng điểm nắm tình hình các đội hình thanh niên tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả sau bão, lụt trên địa bàn thành phố, kiểm tra công tác vay vốn tại các phường trên địa bàn thành phố,… Phối hợp tổ chức hoạt động tại các quận, huyện Đoàn và đoàn trực thuộc Thành Đoàn với các nội dung cụ thể như sau: Tổ chức chương trình Đối thoại Tháng 3 năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số”; tổ chức Ngày hội “Thanh niên Tôn giáo năm 2023”; Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2023 chủ đề “Khúc tráng ca hào hùng”, triển khai thực hiện các sản phẩm tuyên truyền chuyển đổi số với 74/86 địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố; tổ chức tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng ngừa nguy hại từ môi trường mạng; tổ chức Ngày Đoàn viên 2023; tổ chức Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2023”; Thành Đoàn Đà Nẵng phát động phong trào “Ngày Ý nghĩa” nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích vì cộng đồng, lan tỏa màu áo xanh thanh niên; tổ chức Ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng chung tay bảo vệ biển và nguồn nước địa phương khỏi rác thải nhựa”; tổ chức ra quân môi trường dọn vệ sinh môi trường sau bão, lụt…

* Kiểm tra, giám sát:

Thực hiện các đợt kiểm tra giám sát trong năm 2023, (mỗi đợt kiểm tra, giám sát từ 5 – 7 ngày) trong năm 2023 đối với 17 đơn vị Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, 56 đoàn cơ sở và 41 chi đoàn với các nội dung cụ thể như sau: Công tác xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động theo chủ đề năm 2023; việc triển khai tháng Thanh niên năm 2023; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2023; vông tác đoàn viên, đoàn vụ, thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; việc triển khai thực hiện thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2023-2027; triển khai thực hiện phần mềm Quản lý Đoàn viên; việc triển khai chủ trương 1+2 và xây dựng mô hình, giải pháp thực hiện nội dung đoàn cơ sở “3 chủ động”; kiểm tra công tác vốn vay năm 2022; kiểm tra công tác Đội năm 2022; kiểm tra, giám sát công tác phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục tại thành phố Đà Nẵng; kiểm tra kết quả thực hiện Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên; công tác bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; việc thực hiện chủ trương đi cơ sở của cán bộ chuyên trách cơ quan Thành Đoàn; kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thành thiếu nhi 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2023; kiểm tra Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023,…

* Dự sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn:

Tham dự các hội nghị Ban Chấp hành của các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc với các nội dung: triển khai chương trình công tác năm, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2023, tổng kết hoạt động hè… Tham dự các đợt sinh hoạt chuyên đề tại các đơn vị đoàn cơ sở với các chủ đề: Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ Đoàn với đoàn viên, thanh niên. Tham dự các buổi sinh hoạt tại các chi đoàn, cụm chi đoàn khu dân cư; tham dự các buổi sinh hoạt chi đoàn định kì tại các chi đoàn khu dân cư, chi đoàn khối trường học; khối doanh nghiệp công chức và lực lượng vũ trang. Thực hiện đi cơ sở theo chủ trương “1+2” giúp cán bộ Thành Đoàn nắm bắt việc triển khai, thực hiện các chủ trương công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở; tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi từ đó phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; cùng cơ sở bàn giải pháp, đề xuất, kiến nghị giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan