Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lớp Tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở năm 2022

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn, cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới, từ ngày 13 – 17/9/2022 Thành Đoàn Đà Nẵng đã lớp Tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở năm 2022 cho gần 100 cán bộ Đoàn cơ sở trên toàn thành phố.

Tại lớp Tập huấn, cán bộ Đoàn cấp cơ sở được được các báo cáo viên trình bày 07 chuyên đề gồm: Đường lối chính sách ngoại giao của Việt Nam hiện nay; Nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức hội đoàn thể cấp xã, phường; Công tác tổ chức xây dựng Đoàn cấp cơ sở; Kỹ năng tổ chức sinh hoạt cho đoàn viên, thanh niên; Một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước; Công tác tuyên truyền phòng chống, đấu tranh với tệ nạn ma túy; Kỹ năng thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội.

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực định kỳ hàng năm của Thành Đoàn Đà Nẵng, thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ Đoàn trên địa bàn thành phố nâng cao kiến thức về lý luận chính trị cũng như những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Đoàn; các hoạt động phong trào tại cơ sở đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới tại địa phương nhất là sau khi tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ Đoàn gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.

Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan