infographic chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 – 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022), Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022

infographic Văn phòng Thành Đoàn

Bài viết liên quan