Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đại học Thể dục Thể thao sinh hoạt quý III/2022

Ngày 8/7/2022, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đại học Thể dục Thể thao sinh hoạt quý III/2022. Tại Chương trình sinh hoạt, đồng chí chủ nhiệm câu lạc bộ đã định hướng cho các thành viên CLB các nội dung tuyên truyền trong quý.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt

Tin, bài: Đoàn trường Đại học Thể dục Thể thao

Bài viết liên quan