Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022, Kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ngày 11/03/2022, Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 27 điểm cầu của 27 đơn vị quận, huyện đoàn và đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các chuyên đề: Công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và một số nội dung trọng tâm công tác kiểm tra giám sát đại hội Đoàn các cấp.

Thông qua Hội nghị này đội ngũ cán bộ Đoàn cấp quận, huyện được kịp thời cập nhật, bổ sung, nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn. Trên cơ sở đó, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông qua Hội nghị này, đội ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện được kịp thời cập nhật, bổ sung, nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn. Trên cơ sở đó, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027, đây là sự kiện chính trị, diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ Đà Nẵng.

Tin, hình: BBT

 

Bài viết liên quan