Đoàn xã Hòa phong tổ chức Hội thi kể chuyện làm theo lời Bác

Chiều ngày 19/5/2018 Đoàn thanh niên phối hợp với Ban tuyên giáo đảng ủy và hội cựu chiến binh xã Hòa Phong tổ chức hội thi kể chuyện cự chiến binh- đoàn thanh niên tiêu biểu gương mẫu làm theo lời Bác gắn với thưc hiện chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về tham dự hội hội thi có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh An – huyện ủy viên, phó ban thường trực ban tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang và các đồng chí lãnh đạo huyện Đoàn, hội cựu chiến binh huyện Hòa Vang, các đồng chí lãnh đọa BTV Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – UBND và các ngành đoàn thể ở xã. Đặc biệt hơn 200 thí sinh và cổ động viên tham gia hội thi.

 

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về những giá trị thực tiễn to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành giá trị tư tưởng, nền tảng tinh thần vững chắc. Đồng thời, gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác; găn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội thi năm nay thể hiện ở hình thức thi gồm 2 phần: Thi kiến thức và thi thuyết trình, ở phần thi thuyết trình yêu cầu các đơn vị kể về câu chuyện của hội viên cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên tiêu biểu gương mẫu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm thường xuyên hằng ngày của bản thân, những mô hình hay sáng tạo xây dựng cho phong trào tại địa phương. Thông qua hội thi nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác.

Hội thi Kể chuyện cựu chiến binh – đoàn thanh niên gương mẫu thực hiện theo chỉ thị 05-CT/TW  có tác động sâu sắc,thu hút đông đảo hội đoàn viên tham gia và làm theo. Kết thúc hội thi BTC đã trao các giải toàn đoàn và giải thuyết trình xuất sắc.

Tin, ảnh: Đoàn xã Hòa Phong.

Bài viết liên quan