THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “LÀM CHỦ KỶ NGUYÊN 4.0 BẰNG TƯ DUY SÁNG TẠO”

Thực hiện kế hoạch số 8925/KH- UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, vào ngày 21/11/2020,  Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức chương trình tọa đàm “Làm chủ kỷ nguyên 4.0 bằng tư duy sáng tạo”, với sự tham gia các anh chị là hội viên hội doanh nhân trẻ và hơn 400 ĐVTN trên địa bàn thành phố. Các anh chị doanh nhân trẻ đã đã trao đổi và trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức liên quan đến tư duy sáng tạo để có thể mở rộng quá trình sáng tạo, giúp cho học sinh, sinh viên có suy nghĩ thông minh hơn; làm việc, học tập đạt hiệu quả, kết quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục triển khai và nhân rộng phong trào “Tuổi trẻ Sáng tạo”; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, sinh viên; nâng cao kiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, qua đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò, cơ hội và thách thức của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong thời đại hội nhập hiện nay; trang bị phương pháp tư duy sáng tạo cho thanh thiếu nhi, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Làm chủ kỷ nguyên 4.0 bằng tư duy sáng tạo” dành cho học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan