Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo – Vai trò của nữ giới”, Hội thi Thủ lĩnh sinh viên Đà Nẵng năm 2018.

Ngày 21/4/2018, Thành Đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo – Vai trò của nữ giới” và phát động Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018. Sự kiện trên là diễn đàn cung cấp, giải đáp cho các đại biểu và sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu; đồng thời, là cơ hội để sinh viên tham gia, thể hiện năng lực nghiên cứu sáng tạo của bản thân qua Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018.

Chiều cùng ngày, Thành Đoàn phối hợp với Hội sinh viên thành phố tổ chức Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ II, năm 2018; Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội thi với các hình thức như: Kiểm tra kiến thức và xây dựng kế hoạch; bảo vệ kế hoạch; trắc nghiệm trực tuyến thông qua điện thoại di động… với nội dung kiến thức xoay quanh các vấn đề về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam; truyền thống sinh viên Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Hội của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên. Tạo sân chơi bổ ích để cán bộ Hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Phát hiện các cán bộ Hội xuất sắc.

 

Tin, ảnh: Văn Tân

Bài viết liên quan