Hội nghị góp ý văn kiện ĐH Đảng thành phố lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Chiều ngày 10/9/2020, Đoàn Cảng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị góp ý văn kiện ĐH Đảng thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Hội nghị đưa đến một số góp ý như sau: Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung một số nhận định: Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua chuyển biến tốt hơn so với hai nhiệm kỳ trước nhưng chưa toàn diện; sức chiến đấu ở một số tổ chức Đảng còn yếu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi. Công tác phát triển đảng viên còn nhiều khó khăn, chưa đồng bộ và bền vững. Tuy nhiên, về cơ bản, Hội nghị “Nhất trí cao với mục tiêu, tầm nhìn, định hướng và lộ trình phát triển qua các năm 2025, 2030, 2045 để ‘đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển’ như dự thảo Báo cáo chính trị”.

Đa số ý kiến thống nhất với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh đồng thuận; phát huy các động lực tăng trưởng; xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”. Lý do: Chủ đề này cũng phù hợp với các mục tiêu, chương trình mà thành phố đã đề trong triển khai Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Về nhiệm vụ, giải pháp quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội và cải cách tư pháp: Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung: Chú trọng các yếu tố về đảm bảo an ninh – quốc phòng trong phát triển kinh tế – xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung cụ thể về công tác phòng cháy, chữa cháy, dự báo tình hình cháy, nổ, đề nghị bổ sung nội dung trên vào danh mục các công trình trọng điểm cho giai đoạn 2015-2020.

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng – chỉnh đốn Đảng, có ý kiến đề nghị thêm nội dung nhiệm vụ đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân,  duy trì đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

 

Tin: BBT..

Bài viết liên quan