Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường

Ngày 3/9/2020, Đoàn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đoàn trường cũng vinh dự được tham dự Đại hội Đảng bộ Quận Hải Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều ý kiến đề nghị Đảng bộ Nhà trường cần đặc biệt coi trọng hơn nữa vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng học đi đôi với hành, gắn liền lý luận với thực tế. Bên cạnh đó, cần có chỉ đạo, định hướng công tác giảng dạy phải sát hợp với nhu cầu thực tế xã hội và định hướng phát triển của địa phương, nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng với ngành nghề được đào tạo; hạn chế tình trạng làm việc trái ngành nghề đào tạo, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

 

       Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan