Đoàn trường Cao đẳng Phương Đông phối hợp cùng với Đoàn Cơ sở Công an phường tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/9/2020, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường; Đoàn trường Cao đẳng Phương Đông phối hợp cùng với Đoàn Cơ sở Công an phường tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã đóng góp một số ý kiến sau: Văn kiện ĐH Đảng TP cần nhấn mạnh hơn nữa việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Ở đây muốn nói trình độ về năng lực đàm phán, năng lực thực thi các hiệp định thương mại quốc tế, năng lực ngoại ngữ…

Bên cạnh đó, song song với phát triển trí tuệ, cần chú trọng đến việc phát triển thể lực, thể hình, tư duy, thẩm mỹ con người; đồng thời, sớm có biện pháp kiểm soát sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, ảnh hưởng xấu đến truyền thống, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, dòng họ trong nuôi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ; chú trọng các chương trình phục hồi, bảo tồn các loại hình nghệ thuật, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một.

 

        Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan