Đảng bộ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt về một số nội dung của Ban chỉ đạo 35 về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Nghị quyết số 35 (NQ) của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 35, sáng ngày 21/9/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt về một số nội dung của Ban chỉ đạo 35 về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Đảng bộ Thành Đoàn Đà Nẵng tham dự và chủ trì Hội nghị. Đồng chí đã triển khai, thông tin đến các phòng, ban, cán bộ, đảng viên về các nội dung cơ bản của Ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp. Trước tình hình đó, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn chống phá và lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Do vậy, các đảng viên, lãnh đạo các phòng, ban cần chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời bố trí lực lượng cộng tác viên, báo cáo viên phân tích, lập luận, tích cực phản bác những thông tin xấu độc, trái chiều, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ Thành Đoàn đề nghị các đảng viên, lãnh đạo các phòng, ban trong cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng cần tiếp tục quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm bắt tình hình, phát hiện sớm và dự báo tình hình âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan