Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai Giải pháp nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố

Nhằm thực hiện các giải pháp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức trẻ thành phố. Bồi dưỡng các nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh niên cho các cán bộ đoàn khối Doanh nghiệp – Công chức; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ Đoàn khối Doanh nghiệp – Công chức thành phố gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm, mô hình trong công tác Đoàn của khối. Ngày 04/10/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối Doanh nghiệp – Công chức thành phố Đà Nẵng năm 2020.

Nội dung chương trình tập huấn được tập trung đợt này là các giải pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ như: Kỹ năng công tác văn phòng; Kỹ năng văn thư lưu trữ; Kỹ năng tổ chức, điều hành các sự kiện của Đoàn; Kỹ năng sinh hoạt tập thể trong chi đoàn;Kỹ năng tổ chức các hoạt động: công tác xã hội – tình nguyện; các hoạt động trò chơi Teambuilding… các hoạt động được tổ chức kết hợp với hoạt động dã ngoại, công tác xã hội thực sự đã đem lại sự hứng thú, bổ ích cho các thành viên tham gia lớp tập huấn.

 

Tin, hình: BBT

 

Bài viết liên quan