THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG CHI ĐOÀN TIÊN TIẾN, THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2024 VÀ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XII “VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Thiết thực tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024);

Xem chi tiết