Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 2, năm 2023

Ngày 28/5/2022, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 2, năm 2023 thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang học tập tại trường tham gia.

Ngày Chủ nhật xanh được Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng thường xuyên phát động tổ chức các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường; phát động tuyên truyền đến cộng đồng dân cư ngoài khuôn viên trường nhằm nâng cao ý thức, hạn chế sử dụng bao bì nilon, vứt rác đúng nơi qui định…; xây dựng các pano, áp phích, infographic, biên tập và cấp phát ấn phẩm truyền thông; lập các chuyên trang, chuyên mục về hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp” là hoạt động thường xuyên của Đoàn trường những năm gần đây, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên về tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan