Đoàn Công tác Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn về các giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong đoàn viên thanh niên

Chiều ngày 8/6/2020, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, nội dung chuyên đề các giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đã báo cáo một số nội dung trọng tâm như: Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVIII, Ban Chấp hành Thành Đoàn đã xây dựng chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết về các chuyên đề, chương trình hành động theo các nhóm nội dung trọng tâm được Ban Chấp hành Thành Đoàn xây dựng và ban hành ngay trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội. Hàng năm, Ban Chấp hành Thành Đoàn cụ thể hóa trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố bằng những nội dung trọng tâm và giải pháp cụ thể, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng chi đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại Hội Đoàn thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho hơn 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên; chú trọng nắm bắt dư luận và tình hình tư tưởng trong thanh niên; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 và Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; tổ chức các diễn đàn“Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tuyên truyền kỷ niệm các Ngày Lễ lớn; việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, hoạt động của các CLB Lý luận trẻ được triển khai hiệu quả…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng báo cáo một số nội dung liên quan trong buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Đăng Hoàng – phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã đánh giá cao công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong đoàn viên thanh niên thành phố trong thời gian qua, Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề Án của Thành ủy, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có nhiều mô hình hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động phong trào của Đoàn hướng về cơ sở.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã đánh giá cao các kết quả hoạt động trong giữa nhiệm kỳ qua của Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng, các hoạt động được tổ chức có quy mô lớn và hướng về cơ sở, nhiều hoạt động có sức lan tỏa cao trong đoàn viên thanh niên và xã hội; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn của thành phố và của Đất nước. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh và duy trì tốt các hoạt động như: Liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng trong thanh niên; phát huy hiệu quả việc sinh hoạt của các câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố; đẩy mạnh việc học tập các chuyên đề chỉ thị số 05, các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Trung ương Đoàn. Cần xác định rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục lý tưởng Cách mạng cho đoàn viên thanh niên, lồng ghép công tác giáo dục vào các hoạt động và phong trào tình nguyện của tuổi trẻ.

 

Tin: Văn Tân.

Bài viết liên quan