Hội nghị học tập các chuyên đề Chỉ thị 05 và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Chiều ngày 5/6/2020, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Học tập các chuyên đề Chỉ thị 05 và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố.

Hội nghị được lắng nghe đồng chí Bùi Xuân – nguyên phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng báo cáo với 2 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết và tập hợp thanh niên”.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Bá Duân – Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là 2 chuyên đề ý nghĩa, gắn liền với công việc, cuộc sống của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, các cán bộ, đoàn viên cần tập trung, tiếp thu và triển khai có hiệu quả cho các đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và khả năng nghiên cứu lý luận, kiến thức về tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các thành viên trong Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp thành phố. Trong chiều cùng ngày, Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II với các nội dung về các “Giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên thành phố Đà Nẵng”, qua đó, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau chia sẻ, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội; trao đổi các kinh nghiệm trong phản biện, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

 

 

 Tin, ảnh: Văn Tân.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan