Hội LHTN thành phố tổ chức hỗ trợ sinh kế cho thanh niên yếu thế

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố năm 2020, nhằm thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn – Hội và cộng đồng doanh nghiệp đối với các đối tượng thanh thiếu niên yếu thế có cơ hội phát triển. Sáng ngày 14/5/2020, Hội LHTN thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trao tặng quỹ hỗ trợ sinh kế cho hội viên Chi hội thanh niên khuyết tật thành phố.

Đây là mô hình hoạt động của Hội LHTN thành phố nhằm hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế có thêm vốn làm ăn, buôn bán; phương tiện để lao động, sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Trong đợt này Hội LHTN đã trao với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

 

     Tin, ảnh: Văn Tân.

Bài viết liên quan