Quận đoàn Cẩm Lệ phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quận trao nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Sáng ngày 24/3/2020 tại hội trường UBND phường Hòa Thọ Đông, Quận Đoàn Cẩm Lệ phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quận trao nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Các bạn đoàn viên, thanh niên nhận vốn vay

Tại buổi giải ngân vốn vay lần này, có 04 bạn đoàn viên thanh niên được cho vay với tổng số tiền 400 triệu đồng, nhằm thực hiện các dự án phát triển kinh tế về kinh doanh hải sản, dịch vụ quảng cáo, ăn uống, vận tải du lịch… Đây có thể nói là nguồn vốn rất quan trọng để các bạn đoàn viên có điều kiện để đầu tư mở rộng, phát triển kinh doanh trong thời gian đến.

Tin, hình: Quận Đoàn Cẩm Lệ

Bài viết liên quan