Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động tháng thanh niên năm 2020

Sáng ngày 27/02/2020, tại Hội trường tầng 4 Thành Đoàn Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch tháng thanh niên năm 2020”. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, các đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành Đoàn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng chủ trì Hội nghị

 Với chủ đề tháng thanh niên năm 2020: “Thanh niên Đà Nẵng tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, các tổ chức Đoàn, Hội và tuổi trẻ Đà Nẵng tập trung các nội dung chủ yếu như sau: Tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng trong đó có thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; Thanh niên sáng tạo vì cộng đồng; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia giám sát và phản biện xã hội; Đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế; Các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và một số hoạt động cấp thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng thông báo kết luận tại Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhấn mạnh các hoạt động phải bám sát các chủ trương, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, tranh thủ tốt sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân và toàn xã hội; Các hoạt động triển khai phải có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, hoạt động phải thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Tin, hình: Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

Bài viết liên quan