Lễ mitting hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng năm 2019; nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2019. Sáng ngày 23/11/2019, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Tổ chức Lễ mitting hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12-2019 với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”, hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 và hướng tới kết thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.

Với chủ đề: “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”, trong Tháng hành động năm nay, thành phố Đà Nẵng tập trung tăng cường tư vấn cho người có nguy cơ cao thực hành các hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV, hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ về y tế và tuân thủ điều trị; lồng ghép tuyên truyền vào các buổi họp với nhân dân khu phố, phụ nữ, trường học và các ban ngành đoàn thể địa phương, tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng chống HIV/AIDS cho học sinh và sinh viên, nhằm nâng cao nhân thức của cộng đồng hiểu rõ về bệnh HIV/AIDS và các biện pháp phòng chống, không phân biệt đối xử với người nhiễm và gia đình của họ, từ đó tích cực tham gia đẩy lùi căn bệnh thế kỷ này.

Tại buổi Lễ, Thành Đoàn đã tổ chức chương trình kịch dưới hình thức sân khấu hóa, qua đó nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về hậu quả của HIV/AIDS đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phát huy tính xung kích, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội trong việc tuyên truyền, giáo dục phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu nhi.

Sau Lễ mít tinh, Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang đã tham gia diễu hành nhằm huy động sự quan tâm, tham gia của lãnh đạo các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

 

Tin, ảnh: Văn Tân.

 

 

 

Bài viết liên quan