Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Sáng ngày 17/3/2018, tại Hội trường Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại Hội Đoàn thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ (2017-2020). Tham dự hội nghị có các đồng chí đại biểu Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban thường vụ Đoàn 56 xã phường trên địa bàn thành phố.

Hội Nghị nhằm giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn ; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Hội nghị được lắng nghe phần trình bày của TS. Lê Văn Cầu – GVCC khoa công tác thanh niên, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam báo cáo chuyên đề “Những điểm mới, nội hàm, cách thức triển khai 3 Phong trào và 3 Chương trình trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”; phần trình bày của Th.s Hoàng Văn Hòa – phó Trưởng phòng Tổ chức học viện thanh niên Việt Nam với chuyên đề “Những điểm mới trong Điều lệ Đoàn khóa XI và công tác tổ chức xây dựng Đoàn trong giai đoạn hiện nay” và phát biểu chỉ đạo, định hướng một số điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVIII của đồng chí Nguyễn Duy Minh, UVBTV TW Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Hội nghị còn tập trung thảo luận, triển khai những nội dung, quan điểm mới trong các văn kiện; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XVII tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022.

Có thể khẳng định, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII đã cung cấp những thông tin cơ quản để các cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên thành phố cụ thể hóa Nghị quyết trong nhận thức và hành động; nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

     Tin, ảnh: Văn Tân – Thành Đoàn Đà Nẵng.

Bài viết liên quan