Diễn đàn Phát triển Phong trào Sinh viên 5 tốt Đà Nẵng

Chiều ngày 31/10/2019, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Đà Nẵng đã tổ chức chương trình “Diễn đàn phát triển phong trào Sinh viên 5 tốt hướng tới Cộng đồng Sinh viên 5 tốt Đà Nẵng”. Đây là chương trình thiết thực và ý nghĩa nhằm giới thiệu và tuyên truyền danh hiệu cao quý “Sinh viên 5 tốt” đến rộng rãi Hội viên và sinh viên, đặc biệt là các bạn tân sinh viên của các trường.

Diễn đàn đã có hơn 20 lượt ý kiến trao đổi, chia sẻ của các cán bộ chủ chốt Đoàn – Hội và “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu về: kết quả phong trào sinh viên 5 tốt thành phố Đà Nẵng và thực trạng phong trào tại các cơ sở; bất cập trong quá trình đăng ký rèn luyện các tiêu chí và những khó khăn, vướng mắc trong tiêu chuẩn “Học tập tốt”, “Hội nhập tốt” đối với sinh viên hệ Cao đẳng; đề xuất mô hình phát triển hoạt động của Câu Lạc bộ Sinh viên 5 tốt tại các trường và các giải pháp kết nối, hỗ trợ, phát huy vai trò của sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sau khi tuyên dương.

“Sinh viên 5 tốt” là mục tiêu để mỗi sinh viên phấn đấu đạt được, là thước đo tiêu chuẩn của thế hệ sinh viên thời đại mới. Qua đó, giúp sinh viên vừa tự rèn luyện, vừa hướng đến sự phát triển của tập thể, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, hình thành lối sống lành mạnh trong thế hệ trẻ. Đây cũng là cơ hội để mỗi sinh viên có thể khẳng định mình khi đang ngồi trên ghế nhà trường, khẳng định được vai trò của tri thức trẻ, góp phần tạo ra những lớp sinh viên “vừa hồng vừa chuyên”.

 

   Tin: BBT.

 

 

 

 

Bài viết liên quan