Toạ đàm lấy ý kiến về Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn; Ngày 12/10/2019, Ban Thường vụ Đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tổ chức Toạ đàm lấy ý kiến về Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc Đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tích cực tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” gắn với triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022.

Qua đó xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị, mục tiêu phấn đấu, trưởng thành để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại./

 

    Tin, ảnh: Đoàn KCN-CNC.

 

 

 

Bài viết liên quan