Quận Đoàn Liên Chiểu ra quân Vì cổng trường bình yên năm 2019

Thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng An toàn giao thông năm 2019; nhằm phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên trong việc tham gia gìn giữ an toàn giao thông trên địa bàn quận; trong tháng 9/2019, Ban Thường vụ Quận Đoàn, Hội đồng đội quận đã chỉ đạo các đơn vị ra quân “Vì cổng trường bình yên”, hỗ trợ giữ an toàn giao thông tại các cổng trường TH, THCS trên địa bàn quận.

Đợt ra quân nhằm tuyên truyền đến với phụ huynh và học sinh về đảm bảo trật tự ATGT và đẩy mạnh việc xử lý bán hàng rong trước cổng các trường trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, các trường còn tổ chức cho các em ký cam kết thực hiện ATGT, mời các báo cáo viên báo cáo tình hình ATGT trên địa bàn… Thông qua các giải pháp thực hiện từ tuyên truyền, vận động đến kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các sai phạm, qua đó xây dựng ý thức về nếp sống văn hóa văn minh đô thị trong tầng lớp nhân dân.

 

 Tin, ảnh: Quận Đoàn Liên Chiểu.

 

Bài viết liên quan