Hải Châu diễu hành bằng xe đạp tuyên truyền giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; căn cứ kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Thanh thiếu nhi Hải Châu nói không với rác thải nhựa” năm 2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn và Phòng Tài nguyên, Môi trường quận Hải Châu; với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa.

Quận Đoàn Hải Châu đã tổ chức diễu hành bằng xe đạp tuyên truyền giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa từ 6h30’ đến 7h30’ từ ngày 04 – 09/9/2019 với thành phần tham gia là Ban Chấp hành Đoàn 13 phường tham gia mỗi phường 02 ĐVTN/buổi, tổng số 26 ĐVTN/buổi.

Với mục đích tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, cán bộ tại các địa phương, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào giảm thiểu rác thải nhựa trong sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh; các xe đạp tham gia diễu hành được trang trí bằng các ấn phẩm tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác các ấn phẩm tuyên truyền “Thanh niên Hải Châu nói không với rác thải nhựa” tổ chức từ tháng 5 đến tháng 8/2019 tại các cơ sở trực thuộc.

 

 Tin, ảnh: Quận Đoàn Hải Châu.

 

 

 

 

Bài viết liên quan