Tập huấn công tác Hội LHTN và Chuyên đề: “Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc tôn giáo năm 2019

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào đoàn kết, tập hợp thanh niên năm 2019; thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 19/7/2019, Uỷ ban Hội LHTN thành phố tổ chức Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội và Chuyên đề: “Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc tôn giáo năm 2019 cho cán bộ, hội viên cấp cơ sở; các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc năm 2019.

Hoạt động nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội và công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên cho đối tượng cán bộ, hội viên, thanh niên cấp cơ sở; đặc biệt là đội hình mới đảm nhiệm vị trí công tác lần đầu; dự kiến là hạt nhân nòng cốt công tác Hội tại cấp cơ sở tại nhiệm kỳ mới. Tăng cường công tác giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa cán bộ, hội viên thanh niên cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động tập huấn với các nội dung: Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng công tác Hội, Kỹ năng điều hành, tổ chức các hoạt động công tác Hội tại cơ sở, Kỹ năng đoàn kết, tập hợp thanh niên tại cơ sở, Kỹ năng tổ chức sinh hoạt công tác Hội, Tập huấn về các trò chơi dân gian, Hướng dẫn các bài dân vũ và Flashmod, Kỹ năng công tác thanh niên: Sinh hoạt cộng đồng, nói chuyện trước đám đông…

Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Hội: Kỹ năng soạn thảo các văn bản; xây dựng các báo cáo, kế hoạch…

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên: kỹ năng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên internet và các trang mạng xã hội.

Kỹ năng xây dựng, củng cố tổ chức hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm… tại cấp cơ sở.

Chia sẽ các mô hình hoạt động thanh niên tại cấp sơ sở.

Kết thúc chương trình tập huấn, Ủy ban Hội LHTN thành phố Đà Nẵng đã trao chứng nhận cho những học viên đảm bảo về mặt chất lượng và thời gian khi tham gia chương trình.

 

 Tin, ảnh: Văn Tân.

Bài viết liên quan