Infographics: Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” với chủ đề “Tuổi trẻ cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu”

 

 Nguồn: doanthanhnien.vn.

 

 

 

 

Bài viết liên quan