Đoàn Thanh niên Công an các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ký kết giao ước thi đua

Thực hiện kế hoạch số 195KH/ĐTNCA, ngày 09/5/2019 của Đoàn Thanh niên Bộ Công an về việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2020;  ngày 18, 19/6/2019, tại TP Cần Thơ, tuổi trẻ Công an các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức ký kết giao ước thi đua về xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an nhân dân tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”

Nội dung thi đua tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, rèn luyện, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Nội dung thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”….

Nhân dịp này, tuổi trẻ Công an các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho đồng chí Đại úy Lê Thị Thu, công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ, tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ; tổng kinh phí tổ chức an sinh xã hội là 90 triệu đồng do đoàn viên thanh niên Công an các thành phố trực thuộc Trung ương đóng góp.

 

Tin, ảnh: Đoàn TN Công an TPĐN.

 

 

 

 

Bài viết liên quan