Quận đoàn Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật và luật an ninh mạng và lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên trong đoàn viên

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Sáng ngày 04/11/2018 tại Hội trường Quận ủy Cẩm Lệ, Quận đoàn Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật và luật an ninh mạng và lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên trong đoàn viên, thanh niên quận Cẩm Lệ.

Tại Hội nghị, Đ/c Ngô Ngọc Hoàng Vương – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở GD&ĐT Thành phố đã truyền tải những nội dung cơ bản trong Luật giao thông đường bộ, Luật trẻ em và đặc biệt là Luật an ninh mạng cho toàn thể đoàn viên, thanh niên quận. Qua đó giúp cho đoàn viên, thanh niên quận nhận thức đúng đắn về Luật giao thông đường bộ, Luật trẻ em, Luật an ninh mạng từ đó nghiêm chỉnh chấp hành và nắm được những quyền lợi mà pháp luật quy định cho thanh niên, trẻ em.

Đ/c Ngô Ngọc Hoàng Vương – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở GD&ĐT Thành phố báo cáo những điểm chú ý trong

Luật đến tuổi trẻ quận Cẩm Lệ

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Đặng Hữu Đức thông qua Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) tập trung vào những lĩnh vực liên quan mật thiết với thanh niên như: quyền, nghĩa vụ của thanh niên và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù; Cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên;… từ đó đoàn viên, thanh niên có thể nắm những vấn đề cơ bản và những điểm mới trong dự thảo Luật thanh niên sửa đổi.

Tin, bài: Quận đoàn Cẩm Lệ

Bài viết liên quan