Mô hình sinh hoạt tuổi trẻ với pháp luật, tuyên truyền ma túy và tệ nạn xã hội năm 2018

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nhiều mô hình vận động, giáo dục thanh niên, nổi bật là mô hình CLB “Tuổi trẻ với pháp luật” tuyên truyền phòng chống tội phạm ở Khu dân cư, đã góp phần giúp ĐVTN nâng cao hiểu biết về pháp luật, giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh niên.

Tuyên truyền ma túy, tệ nạn xã hội tại phường An khê, quận Thanh Khê

Các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố đã tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền “Tuổi trẻ với pháp luật”, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia.

Tham gia sinh hoạt CLB dưới hình thức tuyên truyền pháp luật, các ĐVTN được phổ biến kiến thức pháp luật; trang bị những kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; giáo dục không phạm tội và mắc TNXH, v.v.. Trong quá trình hoạt động, các CLB còn chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Nhiều CLB tranh thủ được các nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp uỷ, chính quyền, để tạo thêm nguồn lực cho hoạt động; khai thác tốt tủ sách pháp luật của địa phương để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Hoạt động hiệu quả, hoạt động tuyên truyền pháp luật đã thu hút được sự tham gia đông đảo của ĐVTN, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh. Đây là cơ sở, động lực để các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

 

Tin, ảnh: Văn Tân – Thành Đoàn ĐN.

Bài viết liên quan