Quận Đoàn Sơn Trà phối hợp tổ chức tư vấn và hướng nghiệp cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 8/9/2018, thực hiện sự chỉ đạo UBND quận Sơn Trà, Đoàn Thanh niên quận phối hợp với Công an quận Sơn Trà, các cơ quan đoàn thể quận và Ban Quản lý Chương trình Phát triển Vùng đô thị quận Sơn Trà (thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới) tổ chức hội nghị tư vấn và hướng nghiệp cho hơn 50 thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt – thanh thiếu niên thuộc diện đang quản lý sau cai nghiện.

Tại hội nghị, các thanh thiếu niên thuộc diện đang quản lý sau cai nghiện đã được xem phim phóng sự về thực hiện mô hình cảm hóa, giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn quận Sơn Trà; nghe đại diện Công an quận thông báo về tình hình an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Cũng tại hội nghị, đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã trao đổi, chia sẻ, nâng cao  nhận thức và truyền cảm hứng cho thanh niên theo mô hình 4E (tạm hiểu là tự nguyện tham gia,Thấu hiểu bản thân, Thành thạo nghề nghiệp và Thăng tiến, khởi nghiệp). Lãnh đạo quận Sơn Trà cũng đã đối thoại với thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt để tìm biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ theo nguyện vọng của thanh niên. Sau buổi tư vấn, đã có 10 thanh niên tự nguyện đăng ký tham gia các mô hình cảm hóa, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề.

Mô hình 4E là mô hình do quận Sơn Trà học tập kinh nghiệm từ thành phố Hải Phòng và được thay đổi, xây dựng phù hợp với thực tế địa phương, được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng công nhận, có giá trị thực tiễn cao trong việc giáo dục, cảm hóa, hướng nghiệp cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt. Qua 2 đợt tổ chức trước đó, đã có 17 thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ đào tạo nghề, đến nay đã có việc làm và thu nhập ổn định. Đây cũng là mô hình hiện đang được tổ chức Tầm nhìn Thế giới triển khai ở nhiều nước trên thế giới.

Tin, bài:BBT

 

Bài viết liên quan