Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị góp ý luật thanh niên

Chiều ngày 10/9/2018, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị góp ý Luật thanh niên; tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí: Nguyễn Duy Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng; cùng gần 300 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên toàn thành phố.

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành, luật đã bộc lộ những bất cập cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thanh niên, công tác thanh niên, cũng như sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Thanh niên.

Tại Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội đã được tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật đối với thanh niên; bổ sung quyền của thanh niên được phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật có liên quan tới thanh niên…

Nội dung lấy ý kiến góp ý và phản biện là những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong Luật Thanh niên (sửa đổi), gồm có 6 chương, 51 điều. Trong đó, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 6 lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên, đó là: học tập; việc làm; chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản; văn hóa – văn nghệ và vui chơi, giải trí; tiếp cận thông tin, sự tham gia của thanh niên trong xây dựng và phản biện về các chính sách liên quan trực tiếp tới thanh niên; đề xuất thêm những cơ chế, chính sách chăm lo, hỗ trợ thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên.

 

Tin, ảnh: Văn Tân

Bài viết liên quan