Cán bộ, Đoàn viên thanh niên thành phố tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 12/8/2018, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức tập huấn 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 200 cán bộ Đoàn – Hội.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Đoàn – Hội đã được nghe đồng chí: Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng khoa Lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh , Trường Chính trị thành phố quán triệt 2 chuyên đề: Tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; Rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn Sáng tạo, Trách nhiệm, Tiên phong, Gương mẫu, Sâu sát cơ sở.

Cũng tại Hội nghị tập huấn, đồng chí đã nhấn mạnh các giải pháp thiết thực để cán bộ, đoàn viên thanh niên nghiên cứu, thảo luận, tìm tòi những giải pháp, cách làm mới hiệu quả nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện để cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên được trau dồi phương pháp, kỹ năng báo cáo; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nhiệt huyết, đủ năng lực công tác, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới; từ đó góp phần xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới có “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”.

 

Tin, ảnh: Văn Tân – Thành Đoàn Đà Nẵng.

Bài viết liên quan