Đoàn Công an TP tập huấn công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ đoàn

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an thành phố năm 2018 và được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an thành phố, ngày 10/8/2018; BCH Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức tập huấn công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ đoàn. Nội dung tập huấn tập trung về kiến thức chung về giới, bạo lực gia đình, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong Công an nhân dân và thảo luận nhóm theo chủ đề.

Đồng chí Phan Văn Trãi, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP chia sẻ “Thông qua chương trình tập huấn sẽ nâng cao nhận thức của đoàn viên về vị trí, vai trò của gia đình, công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam”.

Tin, bài: Đoàn CATP

Bài viết liên quan