THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Để chủ động phòng, chống và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cần có một chiến lược dài hạn, mang tầm vĩ mô, nhất là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Trước tình hình đó, ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 với chủ đề Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai”.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành Đoàn tận dụng tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông và tài liệu tuyên truyền trong Tuần lễ được cập nhật tại link:  https://drive.google.com/drive/folders/1ifUHZrcnUEXBZ6L8RtqPgKm37ED9BWYu.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hành động sớm và chủ động phòng ngừa trước thiên tai, nắm rõ các phương hướng ứng phó với thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững./.

Bài viết liên quan