LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG VÀ SWINBURNE VIỆT NAM

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng của tuổi trẻ; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ngày 20/10/2024, Thành Đoàn Đà Nẵng và Swinburne Việt Nam thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.
Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản
Căn cứ Biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác này, Thành đoàn Đà Nẵng và Swinburne Việt Nam sẽ ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ; xây dựng các kế hoạch cụ thể để tổ chức các nội dung, hoạt động phối hợp; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp vào dịp sơ, tổng kết chương trình phối hợp.
Trên tinh thần tự nguyện vì sự phát triển chung, Hai Bên nhất trí cùng phối hợp với nội dung cụ thể như sau:
1. Hai Bên phối hợp quảng bá hình ảnh của nhau và quảng bá hình ảnh của Hai Bên cho các Đối tác của Hai Bên thông qua các hoạt động do Hai Bên tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
2. Tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội thảo hướng nghiệp cho các Trường THPT dành cho đội ngũ giáo viên và học sinh ở các Trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng.
3. Tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ cùng các cuộc thi khác dành cho học sinh, sinh viên.
Tin, ảnh: BBT

Bài viết liên quan