Tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cây trồng cho đoàn viên, thanh niên

Ngày 29/10/2023, Đội hình Trí thức trẻ thành phố (do Quận Đoàn Cẩm Lệ phụ trách) đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô. Tham dự có hơn 50 đoàn viên thanh niên địa phương.

Tại Chương trình, đoàn viên, thanh niên được Báo cáo viên trình bày cách thu thập mẫu, xử lý và thực hành trực tiếp cấy mẫu vào bình nuôi. Đây là công nghệ then chốt trong nông nghiệp công nghệ cao, giúp tạo ra nguồn giống chất lượng, đồng đều với số lượng lớn. Nhờ đó, các bạn nhận ra vai trò quan trọng của công nghệ này trong phát triển kinh tế Đà Nẵng. Đồng thời, lớp học cũng mở ra cơ hội khởi nghiệp mới cho thế hệ trẻ thành phố, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Đây là hoạt động thiết thực để đào tạo đoàn viên thanh niên tiếp cận khoa học-công nghệ, ứng dụng sáng tạo và khởi nghiệp như mục tiêu chương trình công tác Đoàn năm 2023./.

Tin,bài: BBT

Bài viết liên quan