CLB lý luận trẻ Đại học Đông Á tham gia sinh hoạt chuyên đề Tiên phong trong chuyển đổi số

Ngày 29/10/2023, tại Hội trường Thành Đoàn, các thành viên CLB lý luận trẻ Đại học Đông Á sinh hoạt chuyên đề và có báo cáo chuyên đề nội dung “Tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số” cùng các thành viên trong CLB lý luận trẻ thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian qua, các thành viên CLB Lý luận trẻ của Đại học Đông Á đã có rất nhiều thành tích nổi bật; đặc biệt đã đạt giải Ba tại Hội thi “Ánh sáng soi đường 2023 cấp thành phố” và được Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng tặng Bằng khen.

Tin, bài: BBT

 

Bài viết liên quan