Phát huy hiệu quả việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

Xác định chi đoàn là nền tảng, trung tâm đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thành đoàn đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”. Để Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc lựa Chi đoàn tiêu biểu làm điểm đồng thời đăng ký tham gia giải thưởng chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác cấp huyện và cấp thành phố hàng năm. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng Chi đoàn, đồng thời thường xuyên chua sẻ thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động tới thanh niên trên các trang mạng xã hội của quân, huyện Đoàn và các Đoàn cơ sở và xây dựng tài liệu sinh hoạt hàng tháng cho chi đoàn đăng tải trên website Thành Đoàn.

Về tiêu chí Chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị: Các Chi đoàn đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc, rộng rãi cho đoàn viên về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; vận động đoàn viên tham gia tích cực các cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các Nghị quyết của cấp ủy, chủ trương của chính quyền địa phương, đơn vị, những vấn đề chính của Nghị quyết Đảng các cấp có liên quan đến thanh niên và có giải pháp cụ thể hóa trong việc triển khai thực hiện; tuyên truyền quán triệt, cập nhật nội dung chương trình công tác, chỉ tiêu thực hiện, những phong trào hành động và chương trình, phong trào do Đoàn cấp trên triển khai, chỉ đạo. Tổ chức thiết kế các sản phẩm tuyên truyền trực quan, sinh động về Nghị quyết, Chương trình hành động; tuyên truyền kiến thức Pháp luật cơ bản và các Luật có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn viên thanh niên. Xây dựng chương trình, nội dung hoạt động bằng những việc làm thiết thực, tăng tính định hướng về tư tưởng chính trị đối với đoàn viên. Cải tiến nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt Chi đoàn xuất phát từ vấn đề mà đoàn viên quan tâm; linh hoạt thời gian, đa dạng địa điểm trong sinh hoạt, tạo thuận lợi cho đoàn viên tham gia. Thực hiện khảo sát nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực học tập, công tác, vui chơi giải trí tại địa bàn đang sinh sống hoặc trong đơn vị đang học tập, công tác. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị; tổ chức các hoạt động gắn với nhu cầu thực tế của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thường xuyên định hướng, nâng cao tính chính trị trong sinh hoạt Chi đoàn, lồng ghép sinh hoạt chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đơn vị, tiêu biểu như: Chi đoàn Đồn Biên phòng Hải Vân tổ chức Tọa đàm “Nếu tôi là cán bộ Đoàn”; Chi đoàn trường mầm non Hoàng Anh tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Đọc sách về Bác”; Chi đoàn phối hợp với Chi bộ Xuân Hòa B4 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng là Đoàn viên ưu tú đoàn viên chi đoàn;…

Chi đoàn Đồn Biên phòng Hải Vân tổ chức Tọa đàm “Nếu tôi là cán bộ Đoàn”

Chi đoàn phối hợp với Chi bộ Xuân Hòa B4 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

 Chi đoàn trường mầm non Hoàng Anh tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Đọc sách về Bác”

Về tiêu chí Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động: Các Chi đoàn đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch công tác gắn với cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy, chỉ đạo của Đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Xác lập những nội dung tham gia giải quyết các vấn đề khó, tồn tại của địa phương, đơn vị, những nội dung có tính mới, sáng tạo, nâng chất hoạt động và khắc phục hạn chế, vấn đề cần lưu ý của năm trước. Triển khai có hiệu quả công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn của đoàn viên, thanh niên và nhu cầu của đơn vị. Thống nhất và lựa chọn ít nhất 01 công trình thanh niên để thực hiện trong năm đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Chủ động kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động, để bổ sung, điều chỉnh nội dung hoạt động phù hợp định kỳ 6 tháng, hàng quý. Chủ động trong tự phê bình và phê bình, thiết lập các kênh để lắng nghe ý kiến góp ý về hoạt động Đoàn của đơn vị; xây dựng, nhân rộng và học tập các mô hình, giải pháp hiệu quả và gương điển hình tiên tiến. Cụ thể hoá nội dung chương trình Rèn luyện đoàn viên phù hợp với điều kiện học tập, lao động, sinh hoạt và nhu cầu của đoàn viên. Lưu ý việc đề cao sự chủ động, đăng ký, rèn luyện của đoàn viên và việc tổ chức đăng ký của Chi đoàn. Có hình thức tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng đối với chi đoàn, đoàn viên có các mô hình, giải pháp thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, công trình thanh niên, giải quyết các vấn đề đang được quan tâm của địa phương đơn vị… Tiêu biểu như: Chi Đoàn Công an phường Hải Châu II phối hợp Chi Đoàn Công an phường Thuận Phước tổ chức giao lưu bóng đá mini năm 2023; chi đoàn Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ phối hợp tổ chức “Chương trình thiện nguyện” hỗ trợ 360 suất ăn cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần thành phố Đà Nẵng; Chi Đoàn MK20A1A trường Đại học Đông Á tổ chức ngày “Quốc tế phụ nữ 8/3”; Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Liên; Chi đoàn 10/9 (Đá Lớn) trường Hoàng Hoa Thám tổ chức thăm dâng hương và tìm hiểu về di tích Nhà thờ Tiền hiền Làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu; Chi đoàn trường Tiểu học Diên Hồng phối hợp với chi đoàn Công an thành phố thực hiện Công trình thanh niên với 2 Tủ sách thiếu nhi ngoài trời…

Chi đoàn giáo viên trường Tiểu học Diên Hồng phối hợp thực hiện Công trình thanh niên với 2 Tủ sách thiếu nhi

 Chi đoàn 10/9 (Đá Lớn) trường Hoàng Hoa Thám tổ chức thăm dâng hương và tìm hiểu về di tích Nhà thờ Tiền hiền Làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu

Chi Đoàn MK20A1A trường Đại học Đông Á tổ chức ngày “Quốc tế phụ nữ 8/3”

Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 27/7

Về tiêu chí Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức: Các Chi đoàn đã chủ động rà soát, thống kê tình hình thanh thiếu nhi trên địa bàn (nắm được danh sách thanh niên chưa được tập hợp vào các tổ chức Đoàn – Hội); thường xuyên gần gũi, liên hệ mật thiết với từng đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị thông qua đội ngũ cán bộ Đoàn, lực lượng nòng cốt, gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tìm kiếm nguồn lực, phối hợp với các đơn vị để có hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đơn vị, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Xây dựng các Tổ, nhóm nắm bắt dư luận xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các trang mạng xã hội hoạt động hiệu quả (zalo, facebook…) để có thể kịp thời truyền tải những thông tin chính thống, đáng tin cậy đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thường xuyên cập nhật Phần mềm Quản lý đoàn viên; thực hiện đúng quy trình đánh giá kết quả hoạt động của các Chi đoàn trực thuộc; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc đánh giá, phân loại đoàn viên hàng năm của các tổ chức đoàn cấp dưới, đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn. Khắc phục tình trạng chạy theo thành tích trong đánh giá, xếp loại đoàn viên, phân loại Chi đoàn. Tổ chức cho đoàn viên làm công tác vận động thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội theo chủ trương 1+1 (hằng năm, mỗi đoàn viên vận động ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội); vận động gia đình và người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân rộng các loại hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả để phát huy, đoàn kết, tập hợp thanh niên và từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày Đoàn viên” hàng năm… Tiêu biểu như: Chi đoàn KHÁI TÂY 2B, phường Hoà Quý tổ chức Giao Lưu Giữa các chi đoàn KDC năm 2023; Chi đoàn Yến Nê 1 tổ chức Tập huấn Nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào TTN cho đoàn viên; Chi đoàn cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng kết nghĩa với Đoàn xã ATing – huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam;…

Chi đoàn cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng kết nghĩa với Đoàn xã ATing – huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Chi đoàn Yến Nê 1 tổ chức Tập huấn Nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho đoàn viên;

Chi đoàn KHÁI TÂY 2B, phường Hoà Quý tổ chức Giao Lưu Giữa các chi đoàn KDC năm 2023

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ các quận, huyện đoàn  thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng Chi đoàn mạnh về tổ chức, trong đó chú trọng xây dựng BCH Chi đoàn vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ và đảm bảo việc sinh hoạt đoàn viên đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn. Không chỉ có vậy, đối với các phong trào hoạt động, các cấp bộ Đoàn hướng dẫn các Chi đoàn xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Nội dung các phong trào, hoạt động phải hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên và lựa chọn những việc cụ thể, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, có ý nghĩa thiết thực để triển khai thực hiện. Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” với những cách làm hiệu quả, thiết thực đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Bài viết liên quan