THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ GIAI ĐOẠN 2023-2027

Nhằm tăng cường các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng của tuổi trẻ; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; ngày 12/9/2023, Thành Đoàn Đà Nẵng và Báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2023-2027
Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản
Thành Đoàn Đà Nẵng và Báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2023-2027.
Chương trình nhằm tăng cường phối hợp giữa giữa Thành Đoàn Đà Nẵng và Báo Tuổi trẻ Thủ đô trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động, các phong trào thi đua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào cuộc sống; tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và bồi đắp tinh thần yêu nước cho đoàn viên, thanh niên; khơi dậy trong thanh thiếu nhi truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Báo Tuổi trẻ Thủ Đô trao hỗ trợ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Chương trình phối hợp tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ chính gắn với công tác tuyên truyền giáo dục, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp.
Tin, ảnh: BBT

Bài viết liên quan