Vũ Thanh Hằng, nhiệt huyết cùng phong trào thanh niên công nhân

Nhiều năm là Cán bộ Đoàn, tham gia từ địa phương là Bí thư Chi đoàn cơ sở và nay là Bí thư Chi đoàn Công ty Bảo Việt Đà Nẵng, Ủy viên BTV Đoàn Khu Công nghệ cao và Các Khu Công nghiệp, chưa bao giờ ngọn lửa nhiệt huyết với phong trào Đoàn của Thanh Hằng bị tắt đi mà luôn sục sôi với khát vọng cống hiến sức trẻ cho các phong trào, chương trình hành động của Đoàn.


Với vai trò là UV BTV Đoàn Khu Công nghệ cao và Các Khu Công nghiệp, Thanh Hằng đã đồng hành cùng tập thể tổ chức các chương trình Xuân Tình Nguyện, Tháng 3 biên giới, các hoạt động An sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất.


Luôn tham gia tích cực các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lực lượng đoàn viên thanh niên, người lao động là công nhân.

Với những thành tích đạt được, Thanh Hằng đã nhận được rất nhiều Bằng khen, Giấy khen của Đoàn – Hội và Chính quyền các cấp.

Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan