NGÀY HỘI VĂN HOÁ THANH NIÊN DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2023

⭐️Sáng ngày 30/7/2023, Thành Đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc, tôn giáo năm 2023 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của trên 300 thanh niên tôn giáo và dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
⭐️Trong khuôn khổ ngày hội, Thành Đoàn- Hội LHTN thành phố triển khai các nội dung như:
– Tuyên dương 14 đoàn viên, hội viên thanh niên là cán bộ cốt cán dân tộc, tôn giáo tiêu biểu, tham gia tốt các phong trào do Đoàn- Hội phát động; có thành tích trong công tác chuyên môn hoặc có mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đoàn kết tập hợp thanh niên.
– Trao 10 suất học bổng cho học sinh, thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn.
– Tổ chức các hội thi liên quan đến kiến thức về tôn giáo, dân tộc, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức Rung chuông vàng, thi trực tuyến trên App thanh niên.
– Các phần thi kỹ năng thanh niên và hoạt động trò chơi tập thể, trò chơi dân gian.
⭐️Qua ngày hội nhằm tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố; tạo môi trường giao lưu, học hỏi và gắn kết các thanh niên giữa các đơn vị với nhau, phát huy sức mạnh, sự đồng lòng của thanh niên toàn thành phố đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương đường lối của của Đảng.

Bài viết liên quan