Hội nghị chuyên đề đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay

Từ ngày 13 – 17/9/2022 Thành Đoàn Đà Nẵng đã lớp Tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở năm 2022 cho gần 100 cán bộ Đoàn cơ sở trên toàn thành phố trong đó có chuyên đề đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay do NCS, GVC. Nguyễn Văn Tuấn – Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị khu vực III làm Báo cáo viên.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã trình bày các nội dung nổi bật là định hướng trong công tác đối ngoại với tư tưởng chỉ đạo độc lập, tự chủ vì hoà bình hữu nghị, hợp tác và phát triển trên nguyên tắc lợi ích quốc gia dân tộc là cao nhất, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Luật pháp Quốc tế; Với phương hướng toàn diện trên 3 trụ cột là kiên định nguyên tắc, chiến lược và linh hoạt về phương pháp sách lược. Đồng thời, thông tin tại hội nghị bao gồm các nội dung về chủ chương, đường lối của Đảng trong công tác đối ngoại nhân dân hiên nay và một số lưu ý khi tham gia, triển khai, các hoạt động đối ngoại nhân dân, đối ngoại thanh niên. Trong đó yêu cầu chung chú trọng nâng tầm vị trí, vai trò nhiệm vụ trong xây dựng, phát triển đất nước; Nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân, phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế tồn tại; Nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ; Bảo đảm nguồn lực, cơ chế thực thi, cơ chế phối hợp. Thực hiện đúng yêu cầu của chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới… Đặc biệt, ôn lại các dấu mốc quan trọng quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong năm 2022 như: Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022); kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (26/4/1967 – 26/4/2022); kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2022),…

Mặt khác, Báo cáo viên cũng đã trình bày các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới trong thời gian qua, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19, các vấn đề quốc tế nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm như hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina, vấn đề viện trợ nhân đạo, vai trò hoà giải hoà bình của Việt Nam…

Thông qua Hội nghị, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu thù địch và xuyên tạc, chống phá của kẻ thù, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan