Tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, xử lý kỷ luật và công tác phản biện xã hội dành cho cán bộ Đoàn năm 2022.

Chiều ngày 28/6/2022, tại Thành Đoàn Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Lớp tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, xử lý kỷ luật và công tác phản biện xã hội dành cho cán bộ Đoàn năm 2022.

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách; đồng thời bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn làm công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững phương pháp áp dụng những quy định, quy chế, quy trình khi triển khai nhiệm vụ; phương pháp giải quyết những vấn đề trong xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật trong tổ chức đoàn Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Lớp tập huấn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, xử lý kỷ luật và công tác phản biện xã hội dành cho cán bộ Đoàn năm 2022. Dự Lớp Tập huấn có đồng chí Tăng Hoàng Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Bá Duân, Ủy viên UBKT Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ nhiệm UBKT Thành đoàn cùng các đồng chí UV UBKT Thành đoàn và hơn 100 đại biểu là cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh, huyện, các đồng chí Chủ nhiệm, cán bộ phụ trách UBKT đoàn trực thuộc và Bí thư, Phó Bí thư đoàn 56 xã, phường.

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ nhiệm UBKT Thành đoàn đã báo cáo “Chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật dành cho cán bộ đoàn” với các nội dung (1) Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn của đoàn viên; (2) Kỷ luật Đoàn và việc thi hành kỷ luật Đoàn; thẩm quyền thi hành kỷ luật Đoàn; (3) Kiểm tra tổ chức Đoàn cấp dưới, đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; (4) Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của đoàn. Lớp Tập huấn cũng chỉ ra các phương pháp xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cách xử lý, phương pháp giải quyết theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Điều lệ Đoàn đảm bảo quy định.

Cũng tại Lớp Tập huấn, đồng chí Tăng Hoàng Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã trình bày chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, đồng chí chỉ ra 3 giải pháp tổ chức đoàn cần tập trung chỉ đạo, đồng thời nêu rõ hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đòi hỏi khách quan của đời sống. Để xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh cần tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý. Đây cũng là một trong những đặc trưng để thực thi dân chủ, nền dân chủ thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Do vậy, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong đó có Đoàn Thanh niên cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, không ngừng nâng cao dân chủ và cải thiện đời sống cho nhân dân.

Các nội dung trong chuyên đề đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách; đồng thời bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn làm công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững phương pháp áp dụng những quy định, quy chế, quy trình khi triển khai nhiệm vụ; phương pháp giải quyết những vấn đề mới phát sinh góp phần tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện trong thời gian sắp tới, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan