Sinh hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ Đại học Đà Nẵng quý II/2022

 

Với chủ đề kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2022, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đại học Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt quý II năm 2022.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã sinh hoạt các nội dung về cuộc đời, tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò, công lao lớn của Bác trong quá trình lãnh đạo Đất nước đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ đẹp nhất và trọn vẹn nhất về phẩm chất đạo đức cách mạng. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Tin, bài: Đoàn ĐHĐN

Bài viết liên quan