Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn tổ chức giám sát chuyên đề năm 2022

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Hướng dẫn số 162-HD/UBKTTWĐ ngày 28/01/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW năm 2022, Ủy ban Kiểm Tra Thành Đoàn đã tiến giám sát chuyên đề đối với các đơn vị Đoàn trường Đại học Duy Tân, Đoàn Đại học Đà Nẵng, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, Đoàn trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Đại học Đông Á, đoàn giám sát về Kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp huyện và tương đương năm 2022; Việc triển khai tuyên truyền, thực hiện Luật Thanh niên.

Trong thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện kiểm tra cán bộ, đoàn viên (kể cả Ủy viên BCH cùng cấp) và tổ chức Đoàn cấp dưới. Các đơn vị đã kịp thời tháo gỡ giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ. Đảm bảo các cấp bộ Đoàn trực thuộc luôn thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đoàn về công tác xây dựng tổ chức đoàn, quản lý đoàn viên, công tác đoàn phí, đoàn vụ. Việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, ĐVTN được các cấp bộ Đoàn thực hiện thường xuyên, 100% các Đoàn các cấp tổ chức tốt các hoạt động cho cán bộ, ĐVTN học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đơn vị tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của ĐVTN. Qua việc theo dõi, giám sát 100% các đồng chí UV BCH, cán bộ đoàn cùng cấp và các cơ sở đoàn chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đoàn. Các đơn vị đã chủ động nắm bắt các hoạt động tại cơ sở, thực hiện tốt công tác đoàn phí, việc quản lý, sử dụng tài chính và các nguồn thu được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả.

Công tác triển khai thực hiện Luật Thanh niên trong ĐVTN được tổ chức hiệu quả. 100% Đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai Luật Thanh niên trong cán bộ đoàn và ĐVTN tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi đoàn. Đặc biệt, đối với khoá tuyển sinh năm 2021 và năm 2022, Đoàn các đơn vị trực thuộc đã kết hợp với Phòng Công tác Sinh viên tại các trường thành viên lồng ghép triển khai Luật Thanh niên trong các buổi sinh hoạt tại tuần sinh hoạt công dân đầu khoá.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2022 các đơn vị: Đoàn Đại học Đà Nẵng, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch, Đoàn trường Đại học Duy Tân, Đoàn trường Cao Đẳng Giao thông vận tải TW V, Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Đoàn trường Đại học Đông Á về Kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp huyện và tương đương năm 2022, công tác triển khai tuyên truyền, thực hiện Luật Thanh niên và kết quả triển khai thực hiện trên phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên. Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn đánh giá cao các đơn vị đã chuẩn bị nội dung báo cáo cho Đoàn kiểm tra, tuy nhiên các đơn vị vẫn còn một số hạn chế, cụ thể: Công tác kiểm tra giám sát còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nhất là việc tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra thường xuyên có sự thay đổi so với kế hoạch đã đề ra; Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu là kiêm nhiệm, độ tuổi còn trẻ nên kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn; Việc triển khai, tuyên truyền thực hiện Luật Thanh niên còn hạn chế, còn nhiều Đoàn viên chưa tìm hiểu Luật Thanh niên. Công tác triển khai tới các Đoàn viên thanh niên chưa phổ biến sâu rộng….

Kết luận tại buổi giám sát, Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị các đơn vị trường học hết sức nghiêm túc đối với thực hiện Chương trình công tác Đoàn; cần làm rõ giám sát, kiểm tra của đơn vị mình về kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng cuối năm; quan tâm, triển khai những Kế hoạch mà Thành Đoàn đã triển khai; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Than niên bằng nhiều hình thức khác nhau; đối với phần mềm quản lí Đoàn viên, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị; cùng xem xét, tháo gỡ để trong năm 2023 thực hiện đúng theo yêu cầu của Trung ương Đoàn.

Tin, hình: BBT

 

Bài viết liên quan