Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn tổ chức giám sát chuyên đề năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 238-KH/UBKT ngày 26/2/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn về kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021 và Thông báo số 251-TB/UBKT ngày 15/10/2021 của UBKT Thành Đoàn về việc giám sát chuyên đề năm 2021, ngày 13/11/2021, UBKT Thành Đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, việc triển khai thực hiện đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em đối với đơn vị Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn và Quận Đoàn Liên Chiểu bằng hình thức trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19.

 Qua giám sát, các đơn vị có sự chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung đề nghị giám sát. Trong năm 2021, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về phòng chống, đuối nước ở trẻ em qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; tổ chức in ấn các pano, áp phích, băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến đường chính về chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; tổ chức phát động truyền thông dịch bệnh sởi, phòng chống suy dinh dưỡng và đặc biệt là phòng tránh đuối nước trong mùa hè cho trẻ em, tuyên truyền về cách bảo vệ trẻ em trong dịch Covid 19; duy trì chương trình “Cổng trường bình yên”; xây dựng và nhân rộng mô hình “Trường học an toàn”; làm tốt Cuộc vận động “Giúp bạn đến trường”, Nuôi heo đất, … Nhìn chung, các chương trình tuyên truyền, hoạt động của các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò, uy tín của tổ chức Đội đối với thiếu nhi, các hoạt động đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Tin, hình: BBT

 

Bài viết liên quan