Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn tổ chức kiểm tra chuyên đề năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 238-KH/UBKT ngày 26/2/2021 của Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn về kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021 và Thông báo số  250-TB/UBKT ngày 15/10/2021 của UBKT Thành Đoàn về việc kiểm tra chuyên đề năm 2021, ngày 02/11/2021, UBKT Thành Đoàn đã tiến hành kiểm tra chuyên đề việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, giai đoạn 2017-2021” đối với đơn vị Quận Đoàn Cẩm Lệ và Đoàn Đại học Đà Nẵng bằng hình thức trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19.

Qua kiểm tra, các đơn vị có sự chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung đề nghị kiểm tra. Trong năm 2021, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên, sinh viên thực hiện các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp; tổ chức các diễn đàn để các thanh niên, sinh viên giao lưu, học tập kinh nghiệm, liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Kết nối rộng rãi các doanh nghiệp thanh niên, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ, mô hình trang trại, hợp tác xã thanh niên vào cộng đồng khởi nghiệp.

Đồng thời, chia sẻ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên có thể khởi nghiệp ngay chính tại địa phương mình; phối hợp với chính quyền địa phương tập trung hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp; thành lập và phát huy vai trò của các tổ chức vay vốn, tổ tiết kiệm trong giúp đỡ thanh niên lập nghiệp. Tổ chức tốt các hoạt động Festival Khoa học Công nghệ trong sinh viên, diễn đàn “Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế số”, cuộc thi khởi nghiệp “Startup Runway”… Trong thời gian đến, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, nhất là, khuyến khích xu hướng khởi nghiệp, lập nghiệp bằng việc áp dụng, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh, để từ đó thúc đẩy phong trào thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên.

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan